Жоғары көпсалалы «Болашақ» колледжіне 2021—2022 оқу жылында оқуға қабылданған 500 білім алушы. Күндізгі оқу бөліміне 350, сырттай оқу бөліміне 150 білім алушы қабылданды. Жалпы колледжде 20 мамандық бойынша 1612 студент білім алады.

Күндізгі оқу бөлімінде 644 білім алушы бар. Оның 338 білім алушы негізгі орта білім негізінде, 306 білім алушы орта білім базасында оқып жатыр. 1 курс бойынша 4 топ, 2 курстан 14 топ, 3 курстан 9 топ, 4 курстан 9 топ бар. Жалпы 36 топ оқиды. 2021 жылы оқуды аяқтайтын топтар саны 10 топ, 119 студент. Оқу процесінің кестесіне сәйкес барлық топтар оқу-өндірістік тәжірибесінен өтіп келмекте.

Биылғы оқу жылында колледжімізде жаңадан мамандықтар ашылды. Атап айтатын болсақ «Мейіргер ісі» мамандығы ашылып 165 бала қабылданды.

Оқу үшін барық жағдайлар жасалған. Компьютер кластар, кітапхана , спорт зал білім алушылар үшін жұмыс жасап тұр. Сабақ кесте бойынша өтілмекте.

Оқу бөлімінде оқу бөімінің меңгерушісі, оқу бөлімінің әдіскері, оқу бөлімінің маманы жұмыс жүргізеді. Сонымен қатар:

СМАРТФОНДА БРОШЮРАНЫ ҰЛҒАЙТУ ҮШІН СУРЕТТІ БАСЫҢЫЗ: