Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру

Жоғары көпсалалы «Болашақ» колледжінде бұл мамандық 2010 жылы 24 маусымдағы Ақтөбе облысының Білім басқармасы берген АБ№0030033 сериалы мерзімсіз лицензияның негізінде жүріп жатыр. Мамандықтың атауы, квалификация:

1304043 «Техник- бағдарламашы»; Оқу формасы: күндізгі.

1304000 «Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша кәсіби білім бағдарламасының формасы: күндізгі.

1304000 «Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша кәсіби білім бағдарламасын қабылдау мерзімі:
Күндізгі оқу бөлімі:

 • Негізгі орта білім беру базасы – 3 жыл 10 ай;
 • Жалпы орта білім беру базасы -2 жыл 10 ай.

«Техник- бағдарламашы» мамандығы бойынша күндізгі оқу түрі бойынша білім алған түлектердің квалификациясы 1304000 «Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша оқуды бітірген түлектер мынадай кәсіби қызметтерде жұмыс атқара алады:

 • Ұйымдастырушылық-басқарушылық
 • Консультациялық
 • Оқытушы
 • Техник — бағдарламашы

Оқу орнын бітірген соң 1304000 «Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша бойынша білім алған түлектер жоғары оқу орындарында өз мамандықтарын қысқартылған мерзімде жалғастыра алады.

Мамандарды даярлау мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. 1304000«Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша басқарушылық документтер, оқу жоспарлары, оқу-жұмыс жоспарлары, мамандықтар бойынша сағат саны, жұмыс бағдарламалары және т.б. дайындалды.

Мамандарды даярлау бойынша оқу жоспары ҚР МЖМБС 04.05-2008 мемлекеттік стандартының негізінде жасалды. Оқу-жұмыс жоспарына мынадай пәндер қосылды: жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби және арнайы пәндер. Пәндер бойынша сағат санының көлемі нормативтік талаптарға сәйкес жоспарланған. Кәсіби практикалық пәндердің қатарына мамандықтың спецификасын және қажетті білім, білік және дағдыны білдіретін пәндер қосылды.

Бұл мамандықты даярлауда қолданылады:

 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты; орта білім; техникалық және кәсіби білім;
 • типтік оқу жоспары;
 • оқу-жұмыс жоспары;
 • типтік оқу бағдарламасы;
 • оқу-жұмыс бағдарламасы.

1304000 «Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандығын даярлауды ескере отырып оқу-жұмыс жоспары және бағдарламалары типтік оқу жоспраы мен бағдарламасының негізінде жасалды.

Оқу процесінің кестесі, оқу-жұмыс жоспары осы мамандық бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты сәйкес құрастырылған. Оқушылардың бір жетілік кесте жүктемесі нормативтік 36 сағатқа сәйкес.

Оқу-әдістемелік жұмысқа байланысты оқытушылар дайындаған құжаттар:

 • оқытушының жеке жоспары;
 • әр пән бойынша жұмыс бағдарламалары;
 • әр пән бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар;
 • оқу-әдістемелік кешен.

Оқу журналдары мен басқа да оқу құжаттарын жүргізу директордың оқу-әдістемелік орынбасарымен бақылауға алынған.

Оқытушыларға мынадай құжаттар ұсынылды: жұмыс бағдарламалары, күнтізбелік-тақырыптық жұмыс жоспарлары, сабақ жоспарлары. Оқытушылардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарлары жұмыс бағдарламаларының мазмұнына сәйкес келеді, аралық аттестация мен міндетті бақылау жұмыстарын өткізу жоспарланған.

Оқу, оқу-әдістемелік жұмыстар бөлімдермен, цикл отырыстарында атқарылады. Комиссияның қызметі жыл сайынғы құрастырылатын және бекітілетін жұмыс жоспарларымен реттеледі.

Ғылыми қызметті жүзеге асыру мақсатында оқытушылар оқушылардың ғылыми жұмыстарын бақылауға алған. Колледж оқушылары әр түрлі деңгейдегі конференцияларға, семинарларға қатысады.

Тәжірибе

Өткен оқу жылына тәжірибе өту үшін мынадай тәжірибе базаларымен шартқа отырылды: «Жұлдыз ТМ» ЖШС, «Стелла плюс» ЖШС т.б.

Тәжірибе өту жоспарына байланысты тәжірибенің 2 түрі бар: таныстыру оқу-танымдық және өндірістік теориялық оқу практикасы – таныстыру практикасы, бағдарламамен қамтамассыз ету техникасы.